WWW.KARTUS.COM

MUADİL KARTUŞLAR:

Muadil kartuş: Piyasadan alınan boş kartuş ların revizyondan geçirilip yani bazı aksamalarını giderip orjinalinden farkı olmaksızın (kullanım açısından) yeniden ambalajlanıp satılmasıdır. Muadil kartuşlar ın orjinal kartuş lara göre %30 ile %50 arasında fiyat avantajı vardır.

MUADİL KARTUŞLAR