WWW.KARTUS.COM

MUADİL tonerler:

Muadil Toner: Piyasadan alınan boş tonerlerin revizyondan geçirilip yani bazı aksamalarını giderip orjinalinden farkı olmaksızın (kullanım açısından) yeniden ambalajlanıp satılmasıdır. Muadil tonerlerin orjinal tonerlere göre %30 ile %50 arasında fiyat avantajı vardır. Muadil tonerler gibi muadil kartuşlarda bulunmaktadır.

MUADİL KARTUŞLAR